CAMPANIA „SUNTEM ÎMPREUNĂ ÎN MARILE ÎNCERCĂRI!”
Telefoane pentru consiliere școlară, în intervalul orar 8,00-16,00
0752035145 – CJAP
0752035669- Coordonator CJAP
Adresă de e-mail pentru consiliere școlară
cjap1@cjraeph.ro

 


 

Motto-ul nostru:

Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. 

Instituţia noastră este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, coordonată metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi finanţată de Consiliul Judeţean Prahova.

 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională ( CJRAE) Prahova reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens

 

CJRAE Prahova coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.