ANUNT

Intrerupere temporara a activitatii de relatii cu publicul

    Dragi parinti, stimati colaboratori,
 
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Prahova  îşi va întrerupe activitatea cu publicul începând de luni, 29 iulie 2019 , ora 8.00 a.m. Activitatea va fi reluată luni, 11  august 2019 , ora 8.00.
 
În acest interval de timp nu se vor desfăşura activităţi in cadrul Serviciului  de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala sau celelalte structuri si/  sau compartimente ale institutiei CJRAE Prahova.
 
Motivul întreruperii este mutarea in  noul sediu alocat,  situat pe str. Stefan Greceanu nr. 9A, cladirea K8, Ploiesti ( linia de tramvai Hale- Gara de Sud, langa blocul Groupama, intersectie cu str. Paris)
 
Va multumim !

Motto-ul nostru:

Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. 

Instituţia noastră este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, coordonată metodologic de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi finanţată de Consiliul Judeţean Prahova.

 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională ( CJRAE) Prahova reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens

 

CJRAE Prahova coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.