În CJRAE Prahova se constituie următoarele comisii cu caracter ocazional :

c.1. Comisia de mobilitate


Responsabil: prof. consilier școlar Ioana DIMA
Membri:
prof. logoped Adelina CHEȘCĂ
prof. consilier școlar Oana POPAc.2. Comsia de evaluare a personalului nedidactic


Responsabil : director CJRAE Prahova prof. Viorel Dinu
secretar șef Adina OPREA
Membri:
asist. social Elena ROȘIORU
documentarist Claudia COSTEAc.3. Comisia de inventariere şi casare a patrimoniului


Responsabil: contabil șef Niculina MAXIM
Membri:
Documentarist Claudia COSTEA
prof. consilier școlar Alina MĂLDĂRĂȘANU
prof. consilier școlar Oana POPA
prof. consilier școlar Gabriela POPESCU
prof. consilier școlar Alexandra UNGUREANUc.4. Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare săvârşite de personalul CJRAE Prahova


Membri:
Prof. consilier școlar Teodora DRĂGHICIOIU
prof. consilier școlar Gabriela MISTREANU
prof. logoped Lucia DUMITRUc.5. Comisia de selectare şi arhivare a documentelor CJRAE Prahova


Responsabil : documentarist Claudia COSTEA
Membri:
Responsabilii de structuric.6. Comisia SIIIR


Director CJRAE Prahova, prof. Viorel Dinu
contabil șef Niculina MAXIM
secretar șef Adina OPREAc.7. Comisia de asigurare şi control a circulaţiei informaţiei


Responsabil: director CJRAE Prahova, prof. Viorel Dinu
Membri:
secretar Adina OPREA
coordonator CJAP Prahova , prof. Adriana NEDELCU
Coordonator CLI, prof. Carmen ȘERPESCU
Responsabil SEOSP , prof. Claudia DULUc.8. Comisia pentru actualizarea site-ului CJRAE Prahova


Responsabil: director CJRAE Prahova prof. Viorel Dinu
Membri:
documentarist Claudia COSTEAc.10. Comisia de etică şi deontologie profesională a CJRAE Prahova


Responsabil: Director CJRAE Prahova, prof. Viorel Dinu
Membri:
prof. consilier școlar Gabriela POPESCU
prof. logoped Carmen ȘERPESCUc.11. Comisia pentru echivalarea studiilor elevilor veniți din străinătate


Responsabil: coordonator CJAP Prahova, prof. Adriana NEDELCU
Membri:
profesorii consilieri școlari din cadrul centrelor și cabinetelor școlare și de asistență psihopedagogică Prahovac.12. Comisia pentru evaluarea psihosomatică în vederea reînscrierii la școală


Responsabil : Director CJRAE Prahova prof. Viorel Dinu
Membri :
coordonator CJAP Prahova, prof. Adriana NEDELCU
prof. consilier școlar Marinela BOBE
prof. consilier școlar Gabriela MISTREANU
prof. consilier școlar Oana POPA