În CJRAE Prahova se constituie următoarele comisii cu caracter ocazional :

c.1. Comisia de mobilitate ( Click pentru mai mult… )

c.2. Comsia de evaluare a personalului nedidactic ( Click pentru mai mult… )

c.3. Comisia de inventariere şi casare a patrimoniului ( Click pentru mai mult… )

c.4. Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare săvârşite de personalul CJRAE Prahova ( Click pentru mai mult… )

c.5. Comisia de selectare şi arhivare a documentelor CJRAE Prahova ( Click pentru mai mult… )

c.6. Comisia SIIIR ( Click pentru mai mult… )

c.7. Comisia de asigurare şi control a circulaţiei informaţiei ( Click pentru mai mult… )

c.8. Comisia pentru actualizarea site-ului CJRAE Prahova ( Click pentru mai mult… )

c.9. Comisia privind protecția civilă , siguranţa civică la nivelul CJRAE Prahova
Responsabil: porf. Logoped Liviu MANEA ( Click pentru mai mult… )

c.10. Comisia de etică şi deontologie profesională a CJRAE Prahova ( Click pentru mai mult… )