În CJRAE Prahova se constituie următoarele comisii cu caracter permanent :

a.1.1. Comisii metodice: ( Click pentru mai mult… )

a.1.2. Comisia pentru Evaluarea Calităţii ( CEAC) ( Click pentru mai mult… )

a.1.3. Comisia pentru Perfecţionare şi Formare Continuă ( Click pentru mai mult… )

a.1.4. Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă şi pentru Situaţii de Urgenţă ( Click pentru mai mult… )

a.1.1. Comisii metodice: ( Click pentru mai mult… )

a.1.6. Comisia pentru Prevenirea şi Eliminarea Violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii ( Click pentru mai mult… )

a.1.7. Comisia pentru Programe şi Proiecte Educative – partenriate şi proiecte educaționale ( Click pentru mai mult… )

a.1.8. Comisia pentru formarea şi promovarea imaginii CJRAE Prahova ( Click pentru mai mult… )