În CJRAE Prahova se constituie următoarele comisii cu caracter permanent :

a.1.1. Comisii metodice: ( Click pentru mai mult… )

a.1.2. Comisia pentru Evaluarea Calităţii ( CEAC) ( Click pentru mai mult… )

a.1.3. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică ( Click pentru mai mult… )

a.1.4. Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă şi pentru Situaţii de Urgenţă ( Click pentru mai mult… )

a.1.5. Comisia pentru Controlul Managerial Intern: ( Click pentru mai mult… )

a.1.6. Comisia pentru Prevenirea şi Eliminarea Violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii ( Click pentru mai mult… )

a.1.8. Comisia pentru formarea şi promovarea imaginii CJRAE Prahova ( Click pentru mai mult… )