În CJRAE Prahova se constituie următoarele comisii cu caracter permanent :

a.1.1. Comisii metodice:


– comisia profesorilor consilieri din CJAP Prahova
Responsabil : prof. consilier școlar Gabriela POPESCU

– comisia profesorilor logopezi din CLI
Responsabil : prof. logoped Carmen Aida ȘERPESCU

– comisia profesorilor evaluatori din SEOSP
Responsabil: prof. consilier școlar Claudia DULUa.1.2. Comisia pentru Evaluarea Calităţii ( CEAC)


Responsabil: prof. consilier școlar Ioana DIMA
Membri :
prof. consilier școlar Adriana STOIAN
prof. logoped Amalia NAREA
prof. logoped Lucia DUMITRUa.1.3. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică


Responsabil: prof. Carmen Elena Buzoianu
Membri:
prof. logoped Lucia DUMITRU
prof. logoped Amalia Nărea


a.1.4. Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă şi pentru Situaţii de Urgenţă


Responabil: prof. logoped Beatrice STOIAN
Membri:
prof. logoped Corina OSTROVEANU
prof. consilier școlar Gabriela MISTREANU
Documentarist : Claudia COSTEAa.1.5. Comisia pentru Controlul Managerial Intern:


Responsabil: director CJRAE Prahova prof. Viorel Dinu
Membri:
coordonator CJAP Prahova Adriana NEDELCU
coordonator CLI Carmen Aida ȘERPESCU
contabil șef Niculina MAXIM
secretar șef Adina OPREA
documentarist Costea CLAUDIA
responsabil SEOSP Claudia DULU
asist. social Roxana BUCURa.1.6. Comisia pentru Prevenirea şi Eliminarea Violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii


prof. consilier școlar Melania VASILE
prof. logoped Florin CHERCHEAȚĂa.1.8. Comisia pentru formarea şi promovarea imaginii CJRAE Prahova


Responsabil : prof. logoped Adelina CHEȘCĂ
Membri:
prof. consilier școlar Florina Simona Ionescu
prof. consilier școlar Dana CAZACU
prof. consilier școlar Gabriela MISTREANU
prof. consilier școlar Alina MĂLDĂRĂȘANU
prof. consilier școlar Ioana DIMA
prof. consilier școlar Alexandra UNGUREANU