Evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anul şcolar 2019-
2020 – program:
ESTE NECESARĂ PROGRAMAREA TELEFONICĂ!
perioada 26.02.2019-20.03.2019 (prima etapa)

Centre de evaluare:

Nr. crt. LOCUL DE DESFĂȘURARE A EVALUĂRII/ CENTRUL NUMĂR  TELEFON
1 CENTRUL JUDEŢEAN ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ  PRAHOVA  

0344104544

2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ „  M. VITEAZULˮ  BOLDEȘTI-SCĂENI  

0735931138

3 COLEGIUL  NAȚIONAL  „NICOLAE IORGAˮ    VĂLENII  DE  MUNTE  

0734468990

4 LICEUL  TEORETIC   „ŞERBAN  VODĂˮ  SLĂNIC 0734468995
5 LICEUL  TEORETIC  „ BRÂNCOVEANU VODĂˮ     URLAŢI 0735931214
6 Centrul nr. 1 Câmpina

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  „  B.P.HAŞDEU ˮ CÂMPINA

0735069375
7 Centrul nr. 2 Câmpina

LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC CÂMPINA

0735790998
8 LICEUL  TEHNOLOGIC „ SIMION STOLNICU ˮ  COMARNIC 0736748277
9 ŞCOALA   GIMNAZIALĂ  „ GEORGE ENESCU ˮ    SINAIA 0735931174
10 ŞCOALA  GIMNAZIALĂ   „ CAROL I ˮ PLOPENI 0735952570
11 LICEUL  TEORETIC  „ GRIGORE TOCILESCU ˮ    MIZIL 0731864097

Actele necesare pentru evaluarea psihosomatică:

  • Certificatul de naștere al copilului (original și copie )
  • Adeverința medicală cu mențiunea „ apt pentru școală, clinic sănătosˮ  ( original )
  • CI/ BI al părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal care însoțește copilul la evaluarea dezvoltării psihosomatice ( original și copie)
  • Copie după sentința de divorț ( dacă este cazul )
  • Copie după actul de împuternicire în vederea reprezentării părintelui ( unde este cazul)
  • Adeverință medicală cf. Ordin nr. 430 din 16 aprilie 2004 și recomandarea Comisiei Județene din cadrul ISJ Prahova în vederea evaluării psihosomatice pentru amânarea înscrierii în învățământul primar ( dacă este cazul)
  • Recomandarea Comisiei Județene din cadrul ISJ Prahova în vederea evaluării psihosomatice pentru înscrierea în învățământul primar a copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de prezenta metodologie ( dacă este cazul)

Categorii de preșcolari care fac obiectul evaluării psihosomatice în vederea înscrierii în învățământul primar ( clasa pregătitoare) anul școlar 2019-2020:

Nr. crt. VÂRSTA COPILULUI CLASA LA CARE SE INSCRIE

(SOLICITĂ PĂRINTELE ÎN CEREREA DE EVALUARE)

Instrumentul de evaluare utilizat REZULTAT
 

1.

 

Împlinesc 6 ani în perioada

1 sept. – 31 dec. 2019 inclusiv

 

 

Născuți între

1 sept. -31 dec. 2013

 

 

CLASA PREGĂTITOARE

 

Instrumentul/ Fișa de evaluare

pentru clasa pregătitoare

 

Înscriere clasa pregătitoare dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare;

 

Înscrierea în grupa mare, învățământ preșcolar, dacă evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică  nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare

 

Atenție!

  1. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31.08.2019 inclusiv, vor fi în mod obligatoriu înscriși în clasa pregătitoare, învățământ primar, fără evaluare psihosomatică
  2. Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31.08.2019 inclusiv şi pentru care se solicită amânarea înscrierii în clasa pregătitoare, învățământ primar, vor participa la  evaluarea nivelului dezvoltării psihosomatice.(v. documentele )
  3. Copiii care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de prezenta metodologie, pentru care se solicită înscrierea în clasa pregătitoare, învățământ primar, vor participa la evaluarea nivelului dezvoltării psihosomatice.( v. documentele )

Calendar_inscriere_invatamant_primar_2019_2020

Metodologia inscrierii copiilor in invatamantul primar in anul scolar 2019-2020

Înscrierea în învățământul primar 2019-2020 | Ministerul Educației Naționale