În CJRAE Prahova se constituie următoarele comisii cu caracter temporar :

b.1. Comisia pentru elaborare şi revizuire a PDI ( Click pentru mai mult… )

b.2. Comisia de salarizare şi verificare a încadrării ( Click pentru mai mult… )

b.4. Comisia de informare şi consiliere privind cariera ( Click pentru mai mult… )

b.5. Comisia responsabililor de înregistrare şi gestionarea documentelor ( Click pentru mai mult… )

b.6. Comisia de îndrumare a debutanţilor ( Click pentru mai mult… )