În CJRAE Prahova se constituie următoarele comisii cu caracter temporar :

b.1. Comisia pentru elaborare şi revizuire a PDI


Director CJRAE Prahova, prof. Viorel Dinu
prof. consilier școlar Adriana NEDELCU ( coordonator CJAP Prahova)
prof. logoped Carmen Aida ȘERPESCU ( coordonator CLI)
prof. consilier școlar Raluca NICAb.2. Comisia de salarizare şi verificare a încadrării
b.4. Comisia de informare şi consiliere privind cariera


Responsabil: prof. consilier școlar Raluca NICA
Membri:
prof. consilier școlar Ruxandra CORODEANU
prof. consilier școlar Adriana STOIANb.5. Comisia responsabililor de înregistrare şi gestionarea documentelor


prof. consilier școlar Adriana NEDELCU
prof. consilier școlar Gabriela POPESCU
prof. logoped Carmen Aida ȘERPESCUb.6. Comisia de îndrumare a debutanţilor


Director CJRAE Prahova, prof. Viorel Dinu
Coordonator CJAP Prahova , prof. Adriana NEDELCU