În CJRAE Prahova se constituie următoarele comisii cu caracter temporar :

b.1. Comisia pentru elaborare şi revizuire a PDI ( Click pentru mai mult… )

b.2. Comisia de salarizare şi verificare a încadrării ( Click pentru mai mult… )

b.3. Comisia de îndrumare şi consiliere a derulării activităţilor de predare- învăţare, consiliere şcolară, intervenţie logopedică ( Click pentru mai mult… )

b.4. Comisia de informare şi consiliere privind cariera ( Click pentru mai mult… )

b.5. Comisia responsabililor de înregistrare şi gestionarea documentelor ( Click pentru mai mult… )

b.6. Comisia de îndrumare a debutanţilor ( Click pentru mai mult… )

b.7. Comisia pentru tehnoredactarea şi prezentarea de publicaţii şi reviste ale CJRAE Prahova ( Click pentru mai mult… )

b.8. Comisia pentru elaborarea ofertei de programe şi servicii ( Click pentru mai mult… )