Legislatie si informatii privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

ORDINUL MEC NR. 4302 DIN 26.05.2020 PRIVIND MOBILITATEA ( Urmariti Aici )

ORDINUL MEC NR. 5259 DIN 12.11.2019 PRIVIND MOBILITATEA PERS_DID 2020_2021 ( Urmariti Aici )

PRETRANSFER 2017-2018 ! Link catre site-ul ISMB.

O R D I N
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018


În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 149 alin.(3), 234, 247, 248, 252, 253, 254, 2541, 255, 262, 263 alin. (1)-(10), 268, 279, 280, 281, 282, 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 prevăzută în anexă, parte integrantă la prezentul ordin.

Art. 2 Direcția Generală Management și Resurse Umane, Direcţia Patrimoniu, Investiţii şi Informatizare din cadrul Ministerului Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele școlare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MIRCEA DUMITRU
MINISTRU


București,
Nr.5739
Data: 14.11.2016


Descarca:


LEGISLATIE & METODOLOGII

CENTRALIZATOR 2016