Potrivit Decretului PREZIDENȚIAL privind
PRELUNGIREA STĂRII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

art. 1. „Începând cu data de 15 aprilie 2020, se prelungește cu 30 de zile starea de urgență pe întreg teritoriul României, instituită prin Decretul nr.195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020.”

art. 7. „Pe durata prevăzută la art.1, se mențin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului nr.195/2020, în măsura în care prin prezentul decret nu se dispune altfel.”

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova
suspendă în perioada 15 aprilie -15 mai 2020 următoarele activități:

EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare;

EVALUAREA COMPLEXĂ a copiilor pentru orientare școlară și profesională;

ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL.

Comunicarea se va face, exclusiv, electronic, pe adresele următoare:
cjrae_ph@yahoo.com
cjraeph2006@gmail.com

Director,
Prof. VIOREL DINU